• 1

Minőségpolitikánk

A SpaDium Kft. minőségpolitikája

A SpaDium Oktató és Szolgáltató Kft. fő tevékenysége Szaunaszeánszok® tartása, szaunamesteri szolgáltatás nyújtása. Szeretnénk részünket kivenni a szaunakultúra terjesztésében remélve, hogy ezzel hozzájárulunk a helyes, így egészségesebb, kockázatmentesebb és élvezhetőbb szaunázáshoz.

Ennek elősegítéséhez szükséges olyan szakemberek képzése, akik a képzés elvégzésével magas színvonalú szolgáltatás nyújtására alkalmasak, mind a szaunamesteri szolgáltatás, mind a wellness-, illetve szállodai szolgáltatások terén is.

A SpaDium Oktató és Szolgáltató Kft. célja egy olyan, magas színvonalú felnőttképzési rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy ügyfeleink minden igényét kielégítsük.

Célunk, hogy az elvégzett képzések segítségével ügyfeleink olyan ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek, melyek megfelelnek a munkaerőpiaci feltételeknek.

Céljaink eléréséhez, a résztvevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényei kielégítéséhez szükséges szervezetünk és minőségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztése, illetve sikereinkhez elengedhetetlen munkatársaink és oktatóink elkötelezettsége.

Intézményünket mindig a jogszabályi környezettel összhangban működtetjük.

Ruszkabányai Gitta
Ügyvezető

Felnőttképzési szolgáltatások

A SpaDium Oktató és Szolgáltató Kft. – összhangban a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelettel – az alábbi felnőttképzési szolgáltatásokat biztosítja képzéseire résztvevői számára:

 1. előzetes tudásszint felmérés
 2. képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
 3. hírlevél

A szolgáltatások igénybevételéről minden esetben dokumentáció készül, illetve nyilvántartjuk, hogy mely résztvevők, mikor és milyen felnőttképzési szolgáltatást vettek igénybe.

1. Előzetes tudásszint felmérés

Amennyiben a résztvevő a jelentkezési lapon vagy ügyfélszolgálatunkon személyesen jelzi igényét előzetes tudásának felmérésére és igénybe vételére, egy kérdőívet juttatunk el a résztvevő részére, mely információt nyújt a résztvevő előzetesen elvégzett képzéseiről, a meglévő kompetenciáiról, illetve a képzéssel fejlesztendő kompetenciákról.

A kérdőív eredményét az oktatók rendelkezésére bocsátjuk minden esetben. A felmérés eredménye alapján az oktatók – a képzési program kereteit figyelembe véve - alkalmazkodnak a résztvevők előképzettségeihez és igényeihez az alábbi területeken és módon:

 • a tartalom adaptálása a követelmények megtartásával a résztvevők igényeinek figyelembevételével
 • a képzés módszereinek átvizsgálása, azok alkalmazásának megfeleltetése a résztvevők felkészültségi szintjének
 • a szükséges eszközök dúsítása, illetve szűkítése
 • egyéni tanulási program összeállítása azon résztvevők számára, akik ezt igénylik a képzés sikeres befejezése érdekében
 • amennyiben a képzésben résztvevő más felnőttképzési program keretében, illetve felsőoktatásban szerzett dokumentummal igazolni tudja az egyes modulokra vonatkozó ismereteit, úgy az oktató hozzájárulásával kérheti a vizsgáztatás, vagy az óralátogatás alóli felmentését is

Amennyiben a képzési program előírja dokumentumokkal nem igazolható előzetes tudás meglétét, minden résztvevővel kérdőívet töltetünk ki.

A szolgáltatás igénybevétele díjmentes.

2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A résztvevők képzési szükségleteinek felmérésére résztvevői igény esetén kerül sor. A szolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy a képzés során kialakított személyes kapcsolatok, továbbá a résztvevő kompetenciáinak figyelembevételével kerüljön sor a további képzésekre vonatkozó képzési tanácsadásra. A szolgáltatás lebonyolítására jellemzően a képzés lezárultakor kerül sor.

Az egyéni szükségletek felmérésére az alábbi eszközök és módszerek felhasználásával történik:

 • a képzési iránti résztvevői igény megfogalmazása írásban
 • kérdőív kitöltése a résztvevő által
 • interjú készítése a résztvevővel (igény szerint) képzési igényeinek feltárása érdekében
 • személyre szóló összegzés készítése az egyéni szükségletekről

A személyre szóló egyéni szükségletek alapján javaslatot teszünk a szükséges és lehetséges képzési programokra a következő folyamat szerint:

 • az adott területen rendelkezésre álló képzési programok átvizsgálása
 • az egyéni szükségletet legteljesebb mértékben lefedő képzési programok kiválasztása és listázása
 • az egyéni szükségleteknek legmegfelelőbb programokról szóló legfontosabb információk kigyűjtése különös tekintettel a résztvevő szempontjából való előnyök megjelölésére
 • az egyén számára legmegfelelőbb képzési ajánlatokról írásbeli tájékoztató anyag elkészítése és átadása

A szolgáltatás igénybevétele díjmentes.

3. Hírlevél

Intézményünk hírlevél szolgáltatásával is törekszik a képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére.

Amennyiben résztvevőink igénylik, részükre rendszeresen megküldjük hírlevelünket, melyben cégünk fő tevékenységi köréhez tartozó szolgáltatásokra vonatkozó információk mellett a felnőttképzéssel kapcsolatos tájékoztatásunk, illetve – a munkavállalás elősegítésére - esetleges állásajánlataink szerepelnek.

A szolgáltatás igénybevétele díjmentes.

 

A SpaDium Oktató és Szolgáltató Kft. információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési folyamatának leírása

1. Információs és ügyfélszolgálati folyamat leírása 

Az információs és ügyfélszolgálati rendszerünk működtetése során törekszünk arra, hogy minden érdeklődő és résztvevő rendelkezzen a számára releváns információkkal.

Cégünk az érdeklődők és a résztvevők számára ügyfélszolgálatot működtet, mely lehetőséget biztosít a személyes találkozásra, illetve távoktatás esetén a megfelelő kapcsolattartásra. Ügyfélszolgálaton megtalálhatóak tájékoztatási és információs anyagaink is.

Cégünk elérhető postai úton, faxon, e-mailen, honlapunkon keresztül, illetve telefonon. Ügyfélszolgálatunkat telefonon kereshetik ügyfeleink, ahol a feltett kérdésekre munkatársaink készséggel adnak válaszokat. Emellett igény szerint a telefonos egyeztetések után írásos anyagot küldünk ügyfeleinknek, illetve lehetőség nyílik a személyes találkozásra. Ügyfeleink írásos formában (e-mail, fax, posta) is felvehetik a kapcsolatot munkatársainkkal. A honlapunkon részletes tájékoztatás található intézményükről, minőségpolitikánkról, illetve képzéseinkről. A honlapunkon lehetőség nyílik a képzésekre történő elektronikus jelentkezésre, emellett kérdések feltételére.

Cégünk az érintettek részére rendszeresen küld hírlevelet, mely tartalmazza a friss információkat tevékenységünkről.

Amennyiben Résztvevőink nem egyénileg, hanem valamely szervezeten kívül jelentkeznek, akkor általában a szervezet vezetőségével és az erre kijelölt személlyel tartjuk a kapcsolatot, azonban természetesen bármely jelentkező egyénileg is megkeresheti intézményünket.

Résztevőinket a képzések lebonyolításának több szakasza folyamán tájékoztatjuk a releváns információkról:

 • A képzés kezdete előtt elérhetővé tesszük a képzésről és a felnőttképzési szolgáltatásokról szóló tájékoztatót, mely tartalmazza a képzésre vonatkozó összes lényeges információt.
 • A képzéseink lebonyolítása során, változás esetén résztvevőinket az általuk megadott elérhetőségeiken tájékoztatjuk. Emellett a képzések során is elérhetőségeinken készséggel nyújtunk információt, segítséget.
 • A képzés lezárása során a Résztvevőknek – sikeres számonkérést követően - átadásra kerül a tanúsítvány. Ezt követően elégedettségmérésünk során lehetőség nyílik a képzés minőségére vonatkozó visszacsatolásra, további javaslatok megfogalmazására. Igény szerint a képzést követően felvesszük résztevőinkkel a kapcsolatot.
 • A képzést követően igény szerint hírlevél szolgáltatásunkkal nyújtunk információkat, emellett esetlegesen egyeztetünk igény szerint a további képzési igényekről.

Az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírása a képzésben résztvevők számára nyilvános.

INTÉZMÉNYÜNK ELÉRHETŐSÉGEI:
Cím 1143 Budapest, Ilka u. 9.
Telefonszám 06 1 237 06 09
Elektronikus levelezési cím ;
Weblap cím www.szauna-szeansz.hu
Ügyfélszolgálat idő hétfő 14.00 – 17.00
kedd 14.00 – 17.00
szerda 11.00 – 17.00
csütörtök 14:00 – 17.00
péntek 14.00 – 17.00
szombat-vasárnap szünetel

 

2. Panaszkezelés folyamata

Az képzési folyamat valamennyi fázisában törekszünk a panaszok okainak megszüntetésére. Ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy a képzésben részt vevők panaszaikkal – azok kezelése végett – ügyfélszolgálatunkhoz fordulhassanak bármely formában (telefonon, személyesen, e-mailben, illetve levélen keresztül).

A panasz megtétele történhet szóban vagy írásban, ám annak megállapításait a panaszfelvevőnek mindenkor írásban kell rögzítenie a panaszkezelési jegyzőkönyvben.

A panasz beérkezése után meghatározzuk a felelőst, aki intézkedik a panasz megszüntetése végett.  A panasz kezeléséről jegyzőkönyv készül, a beérkezett panaszokról nyilvántartást vezetünk.

A panaszokat a SpaDium Oktató és Szolgáltató Kft. bizalmasan kezeli. A panasz kezelésére kijelölt személy haladéktalanul megkezdi a kivizsgálást, a Résztvevő által leírt vagy adott információk alapján.

A panaszt felvevőnek kötelessége a panaszt lehetőség szerint azonnal orvosolni.  Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a javasolt megoldás nem felel meg a panasztevőnek, a panaszt ki kell vizsgálni. A kivizsgálás eredményéről, a hozott intézkedésekről 15 napon belül értesíteni kell a Résztvevőt.

A panaszokra vonatkozó feljegyzéseket, dokumentumokat nyilvántartjuk, rendszeresen áttanulmányozzuk, és a következtetéseket beépítjük a minőségirányítási rendszerünkbe.

Share

AJÁNDÉKUTALVÁNY

ajandekutalvany

Lepje meg barátját, ismerősét, rokonát egy SzaunaSzeánsz® ajándékutalvánnyal!

tovább

MIÉRT?

Miért üljek be egy szauna szeánszra?

avagy mondja már meg valaki miért szeretik annyira a szaunaszeánszokat? :)

tovább

Szauna Szeánsz® Oscar

oscar-logo


Amennyiben kérdés merülne fel a 6. SzaunaSzeánsz® Oscarral kapcsolatban:

Tel.: 06 1 612-20-77

tovább